lørdag 16. juli 2011

jeg hgar bestemt meg.. skal prøve ut lav karbo skikkelig

Studie: PCOS og lavkarbo-diett

Studie: Effect of Weight Loss on Menstrual Function in Adolescents with Polycystic Ovary Syndrome.

Polycystisk ovarialsyndrom, eller kort PCOS, er en av de vanligste hormonsykdommene blant kvinner i fertil alder. PCOS er ofteassosiert med symptomer knyttet til for høye nivåer av det mannlige kjønnshormonet testosteron:

  • Uregelmessig eller fraværende menstruasjon
  • Cyster (væskefylte hulrom) på eggstokkene
  • Mannlig kroppsbehåring
  • Kviser
  • Infertilitet (barnløshet)
  • Sentral fedme
  • Insulinresistens eller diabetes type 2
  • Dyslipidemi ( forstyrrelse av fettnivåene i blod)

Den klassiske behandlingen av PCOS er medikamenter mot insulinresistens og diabetes type II (vanligvis metformin), men vektreduksjon og økt fysisk aktivitet er også viktige tiltak for å bedre tilstanden. For mange er det å gå ned i vekt nok til å få en vesentlig bedring av symptomene.

Det er gjort få studier som ser på effekten av lavkarbo-diett ved PCOS, men noen foreligger og dissee er lovende. Det er korrekt som det hevdes at det ikke foreligger såkalte randomiserte studier som viser bedre effekt av lavkarbo-diett enn tradisjonell lavfett-lavkalori-diett, men dette utelukker ikke at lavkarbo kan ha gunstige effekter ved PCOS.

En nylig publisert studie undersøkte effekten av henholdsvis lavfett-lavkalori-diett og lavkarbo-diett hos 24 unge kvinner. Alderen varierte fra 12-22, alle hadde klinisk diagnose PCOS og gjennomsnittlig BMI var 35,7. Personene ble fulgt opp med rådgivning annenhver uke.

16 personer gjennomførte studien. Gjennomsnittlig vekt gikk ned med 6,5 % over de 12 ukene studien varte. Gjennomsnittlig antall menstruasjoner økte fra 0,6 til 1.6 per 3 mnd. De som gikk ned i vekt hadde en 3.4 ganger større sannsynlighet for bedring i menstruasjonsfunksjon. Det var ingen statistisk forskjell mellom gruppene.

Kommentar: Studien er liten og det var et betydelig frafall av forsøkspersoner i studien. Dette svekker resultatets utsagnskraft. Nok en gang ser man også at når disse diettene skal sammenlignes har man kalorirestriksjoner på lavfett-kostholdet, men ikke på lavkarbo-kostholdet. På denne måten mener jeg de ikke sammenligner “likt med likt” når effekten av diettene skal sammenlignes med hverandre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar